smartaudio

Bank Głosów Lektorskich

iVoice.pl

Internetowy Bank Głosów Lektorskich zrzszający ponad 60 lektorów z zagranicy.

VoxStudio.pl

Bank Głosów Lektorskich zrzszający ponad 100 lektorów z Polski.